Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Nuclear Winter (आणविक हिउँद) भनेको के हो ?

वातावरण प्रदूषण, आणविक विष्फोटन, रासायनिक उत्पादन जस्ता कारणले वायुमण्डल बाक्लो र धमिलो हुन्छ । यसरी वातावरण पदूषणको कारणले धुलो, धवाँ वायुमण्डलमा मिसिन गई सूर्यबाट आउने प्रकाश पूर्ण रुपमा पृथ्वीमा आउन नसकी पृथ्वी चिसिँदै जाने र पूर्ण उज्यालो नहुने अवस्थालाई Nuclear Winter भनिन्छ । यो वातावरणीय प्रदूषणको डरलाग्दो समस्या हो ।


Other Topics

S.N Title Description
1 नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण
2 आदिवासी चलचित्र महोत्सव – २०७४
3 नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४
4 महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू
5 आर्थिक विकासमा बिभिन्न क्षेत्रको भूमिका
6 हेलो पैसा भनेको के हो ?
7 PM10 के हो ?
8 Career News and Info असार ५, २०७४
9 भण्डारखाल पर्व
10 नेपालमा नागरिक चेतना/शिक्षाका प्रमुख समस्याहरु
Please login to view more important topics.