Notice

बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus ) भनेको के हो ?

गैर कानुनीरुपले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखेको अवस्थामा बन्दीलाई अदालत समक्ष उपस्थित गर भनी जारी हुने आदेशलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण भनिन्छ । यस अन्तर्गत बन्दीको कसुर वा गल्तीको मूल्याङ्कन नगरी उसको थुना कानुन बमोजिम छ छैन भन्ने मात्र जाँचिन्छ र गैर कानुनी देखिएमा छोड्ने आदेश दिइन्छ । यो रिट निवेदन बन्दीको हकमा अरुले पनि दिन सक्छ र यसमा दस्तुर लाग्दैन ।


Other Topics

S.N Title Description
1 पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने निजामती कर्मचारीहरु
2 रेड र रेड प्लस
3 Career News and Info असार २९, २०७४
4 बिभिन्न जातिका नृत्यहरू
5 Career News and Info असार २६, २०७४
6 Career News and Info जेठ २, २०७४
7 Cardinal, Ordinal and Nominal Numbers
8 अन्तरिक्ष पर्यटन
9 पशुपक्षीको संख्या (कृषि गणना २०६८)
10 Career News and Info असार २३, २०७४
Please login to view more important topics.