Notice

नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३मा हालसम्मका संशोधनहरु

सि.न संशोधन मिति
पहिलो संशोधन वि.सं.२०६३-११-३०
दोस्रो संशोधन वि.सं.२०६४-०२-३०
तेस्रो संशोधन वि.सं.२०६४-०९-१३
चौथो संशोधन वि.सं.२०६५-०२-१६
पाँचौं संशोधन वि.सं.२०६५-०३-२९
छैटौं संशोधन वि.सं.२०६५-०८-३०
सातौं संशोधन वि.सं.२०६६-१०-१७
आठौं संशोधन वि.सं.२०६७-०२-१४
नवौं संशोधन वि.सं.२०६८-०२-१४
१० दशौं संशोधन वि.सं.२०६८-०५-१२
११ एघारौं संशोधन वि.सं.२०६८-०८-१३
१२ बाह्रौं संशोधन वि.सं.२०६९-०२-०७

 


Other Topics

S.N Title Description
1 रियो प्लस सम्मेलन
2 लेखापरीक्षण
3 औद्योगिक गणना २०६९
4 संविधानमा पहिलो संशोधन
5 सि.आई.पि सम्मान के हो ?
6 जनसंख्याको आधारमा विश्वका प्रमुख १० ठूला शहरहरु
7 लेखा प्रणाली
8 Career News and Info जेठ १२, २०७४
9 Career News and Info भाद्र २८, २०७४
10 Career News and Info चैत्र २५, २०७३
Please login to view more important topics.