Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

वन ऐन, २०४९ ले गरेको वनसम्बन्धी विभाजन

वन ऐन, २०४९ अनुसार वनलाई निम्न २ भागमा विभाजन गरिएको छ ।
क) राष्ट्रिय वन - निजी वन बाहेक नेपालको सिमाना लगाएका वा नलगाएका सबै वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय वन भनिन्छ वनको वरिपरी वा वनको छेउ–छाउमा रहेको प्रती वा ऐलानी जग्गा तथा वन भित्र रहेका बाटो, पोखरी, ताल वा खोल्सा र वगर समेत राष्ट्रिय वन भित्र पर्दछन् । राष्ट्रिय वनलाई निम्न ६ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
१. सरकारद्वारा व्यवस्थित वन    २. साझेदारी वन        ३. संरक्षित वन   
४. सामुदायिक वन        ५. कबुलियती वन    ६. धार्मिक वन
ख) निजी वन - प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक लाग्ने निजी जग्गामा लगाइ हुर्काएको वा संरक्षण् गरिएको वनलाई निजी वन भनिन्छ । वन ऐन, २०४९ मा उल्लेख भए अनुसार धनीले आफ्नो इच्छा अनुसार निजी वनको विकास, संरक्षण व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न वा विक्रि वितरण गर्न सक्ने छ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 जलसम्पदा
2 असंलग्न आन्दोलन
3 ५ नेपाली कृषी वैज्ञानिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार
4 कमैया प्रथा
5 अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो ?
6 जनगणना भन्नाले के बुझिन्छ ?
7 Career News and Info श्रावण २९, २०७४
8 Career News and Info भाद्र ३०, २०७४
9 वायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणाली
10 १६ औं असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलन इरानमा
Please login to view more important topics.