Notice

वन ऐन, २०४९ ले गरेको वनसम्बन्धी विभाजन

वन ऐन, २०४९ अनुसार वनलाई निम्न २ भागमा विभाजन गरिएको छ ।
क) राष्ट्रिय वन - निजी वन बाहेक नेपालको सिमाना लगाएका वा नलगाएका सबै वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय वन भनिन्छ वनको वरिपरी वा वनको छेउ–छाउमा रहेको प्रती वा ऐलानी जग्गा तथा वन भित्र रहेका बाटो, पोखरी, ताल वा खोल्सा र वगर समेत राष्ट्रिय वन भित्र पर्दछन् । राष्ट्रिय वनलाई निम्न ६ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
१. सरकारद्वारा व्यवस्थित वन    २. साझेदारी वन        ३. संरक्षित वन   
४. सामुदायिक वन        ५. कबुलियती वन    ६. धार्मिक वन
ख) निजी वन - प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक लाग्ने निजी जग्गामा लगाइ हुर्काएको वा संरक्षण् गरिएको वनलाई निजी वन भनिन्छ । वन ऐन, २०४९ मा उल्लेख भए अनुसार धनीले आफ्नो इच्छा अनुसार निजी वनको विकास, संरक्षण व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न वा विक्रि वितरण गर्न सक्ने छ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info जेठ २६, २०७४
2 Career News and Info असार २३, २०७४
3 मोटरवाइक टुरिजम भनेको के हो ?
4 Career News and Info २०७५ भाद्र १ देखि २९
5 नेपाल सरकारको व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी मापदण्ड–२०७०
6 Career News and Info असार १३, २०७४
7 नेपालमा पाइने अल्लो बारे जानकारी
8 आदिवासी चलचित्र महोत्सव – २०७४
9 नयाँ नेपाल निर्माण कोष स्थापना
10 Career News and Info श्रावण ३१, २०७४
Please login to view more important topics.