Notice

वन ऐन, २०४९ ले गरेको वनसम्बन्धी विभाजन

वन ऐन, २०४९ अनुसार वनलाई निम्न २ भागमा विभाजन गरिएको छ ।
क) राष्ट्रिय वन - निजी वन बाहेक नेपालको सिमाना लगाएका वा नलगाएका सबै वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय वन भनिन्छ वनको वरिपरी वा वनको छेउ–छाउमा रहेको प्रती वा ऐलानी जग्गा तथा वन भित्र रहेका बाटो, पोखरी, ताल वा खोल्सा र वगर समेत राष्ट्रिय वन भित्र पर्दछन् । राष्ट्रिय वनलाई निम्न ६ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
१. सरकारद्वारा व्यवस्थित वन    २. साझेदारी वन        ३. संरक्षित वन   
४. सामुदायिक वन        ५. कबुलियती वन    ६. धार्मिक वन
ख) निजी वन - प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक लाग्ने निजी जग्गामा लगाइ हुर्काएको वा संरक्षण् गरिएको वनलाई निजी वन भनिन्छ । वन ऐन, २०४९ मा उल्लेख भए अनुसार धनीले आफ्नो इच्छा अनुसार निजी वनको विकास, संरक्षण व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न वा विक्रि वितरण गर्न सक्ने छ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 नेपालमा पाइने बाजाहरु
2 Career News and Info श्रावण ३२, २०७४
3 जि पि एस रेडियो कलर
4 Career News and Info श्रावण २, २०७४
5 मोटरवाइक टुरिजम भनेको के हो ?
6 राजस्व र व्ययको अनुमान
7 हवाइ सेवा सम्बन्धी विविध जानकारी
8 'फुड एक्सचेन्ज कार्यक्रम' के हो ?
9 कविता गाउँ
10 राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
Please login to view more important topics.