Notice

वातावरण व्यवस्थापन भनेको के हो ?

जनसंख्या, वातावरण र विकास समानुपातिक ढंगले अगाडि बढाउनुलाई नै वातावरण व्यवस्थापन भनिन्छ । वातावरण व्यवस्थापनमा प्रकृतिको संरक्षण गर्ने , दीगो सामाजिक संरचनाको विकास गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, जस्ता कुराहरु पर्दछन् ।
वातावरण व्यवस्थापनका महत्वहरु यस प्रकार छन् ।
    १. पारिस्थितिक पद्धतिको संरक्षण गर्न
    २. जैविक विविधताको संरक्षण गर्न
    ३. भू–क्षय, वन विनास, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा कमी ल्याउन
    ४. प्राकृतिक स्रोतहरुको खपतमा कमी ल्याउन
    ५. जनसंख्या नियन्त्रण गर्न
    ६. मानव समुदाय र वातावरणलाई जोखिममा पार्ने वस्तुहरुको निर्माण र प्रयोगमा रोक लागाउन
    ७. पृथ्वीको वहन क्षमताबारे चेतना जगाउन


Other Topics

S.N Title Description
1 कृषि चलन
2 सरकारद्वारा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र जारी
3 Career News and Info असार ११, २०७४
4 के हो ल्याण्डपुलिङ?
5 Career News and Info जेठ १०, २०७४
6 Career News and Info श्रावण ११, २०७४
7 EVDO सेवा
8 मुखिया प्रणाली
9 गुलाव आन्दोलन
10 विश्व अस्थिर (फ्रेजाइल) मुलुक
Please login to view more important topics.