Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने सन्धि/ सम्झौता

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा व्यवस्था भए अनुसार देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौतालाई व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्दछ ।
१. शान्ति र मैत्री
२. सुरक्षा र सामाजिक सम्बन्ध
३. नेपाल राज्यको सिमाना
४. प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको बाँडफाँड


Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info श्रावण ९, २०७४
2 Career News and Info चैत्र १४, २०७३
3 Career News and Info चैत्र १, २०७३
4 आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका सदस्यहरु
5 Career News and Info श्रावण २, २०७४
6 नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३मा हालसम्मका संशोधनहरु
7 वायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणाली
8 जग्गाको वर्गिकरण
9 राजस्व स्रेस्ता/लेखा प्रणाली
10 नयाँ नेपाल कोष
Please login to view more important topics.