Notice

नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुका कारणहरु

१) परम्परागत खेती प्रणाली
२) सिंचाइ सुविधाको कमी
३) बजार व्यवस्थाको अभाव
४) यातायातको असुविधा
५) कृषि सामग्रीको कमी
६) जमिनको असमान वितरण
७) बाली संरक्षण सुवधाको अभाव
८) ग्रामीण ऋणग्रस्तता
९) कृषि अनुसन्धानको अभाव
१०) कृषि नीतिको सही तर्जुमा र कार्यान्वयनको अभाव


Other Topics

S.N Title Description
1 Bitcoin भनेको के हो ?
2 वातावरण मापदण्ड
3 संसारकै लामो सामुन्द्रिक पुल
4 Career News and Info भाद्र २७, २०७४
5 One Belt One Road (OBOR) सम्बन्धी जानकारी
6 धेरै र थोरै जनघनत्व हुने ५ जिल्लाहरु
7 नयाँ नेपाल निर्माण कोष स्थापना
8 शक्ति समूह(म्यागासेसे बिजेता)परिचय
9 नयाँ नेपाल निमार्ण कोष स्थापना
10 मानव सगरद्वारा निर्मित झण्डा
Please login to view more important topics.
523 Origin Unreachable

523 Origin Unreachable


cloudflare-nginx