Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

जनसंख्या व्यवस्थापन भनेको के हो ?

कुनै पनि देशको आवश्यकता अनुसार त्यस देशको जनसंख्याको बृद्धि,बितरण,क्षमता बिकास र नियन्त्रणका कार्य गर्नुलाई जनसंख्या व्यवस्थापन भनिन्छ । आवश्यकता भन्दा धेरै जनसंख्या तथा थोरै जनसंख्या दुवैले समाज तथा राष्ट्रलाई प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ । तसर्थ उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको समुचित परिचालनको निमित्त पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध छैन भने त्यस अवस्थामा जनसंख्या वृद्धि गर्नु नै जनसंख्या व्यवस्थापन हो । जनसंख्या व्यवस्थापनका उपायहरु निम्न प्रकार छन् ।
    १. जनसंख्या शिक्षा
    २. परिवार नियोजन
    ३. यौन शिक्षा
    ४. महिला शिक्षा र रोजगारी विकास
    ५. आयमूलक सीपमा वृद्धि


Other Topics

S.N Title Description
1 PM10 के हो ?
2 ईपीआई २०१४
3 Career News and Info भाद्र २६, २०७४
4 Career News and Info वैशाख ३, २०७४
5 वन ऐन, २०४९ ले गरेको वनसम्बन्धी विभाजन
6 जिवन/निर्जीवन र स्वास्थ्य विमा भन्नाले के बुझिन्छ
7 रोवोट ओलम्पिक भनेको के हो ?
8 नागरिक समाज परिचय
9 हेल्लो स्वास्थ्य
10 मलाला दिवस
Please login to view more important topics.