Notice

सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली

सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्ने, सो कोषबाट रकम खर्च गर्ने, कोषको व्यवस्थापन गर्ने, ऋण लिने, पेश्की दिने आदि विषयमा संविधानत: तयार गरिएको कार्यविधिलाई आर्थिक कार्य प्रणाली भनिन्छ । अन्तरिम संविधानको भाग ९ (दफा ८९ देखि ९९ सम्म) मा आर्थिक कार्य प्रणालीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक साधन स्रोतहरु जनताहरुद्वारा संकलन गरिएको राजस्वसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले संविधानद्वारा नै यसलाई मार्गदर्शन गरिएको हुन्छ । सरकारले आर्थिक कार्य प्रणाली अन्तर्गतका कार्यहरु गर्नका लागि कर, गैरकर, अनुदान, ऋण, विनियोजन आदि विषयमा कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक कार्य प्रणालीसँग सम्बन्धित निकायहरुः–
१.     व्यवस्थापिका संसद,
२.    अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरु,
३.    महालेखा नियन्त्रक कार्यालय को.ले.नि.का.हरु,
४.    मन्त्रालयहरु, विभागहरु, कार्यालयहरु
५.    नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरु,
 


Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info चैत्र २१, २०७३
2 जनसंख्या ७ अर्व
3 विश्वका केही देशहरुको नृत्यकला
4 2012 डि ए 14 के हो ?
5 नेपालमा नागरिक चेतना/शिक्षाका प्रमुख समस्याहरु
6 गुड फर पेमेन्ट चेक(Good for Payment Cheque)
7 ओस्कार अवार्ड
8 जेरियाट्रिक सेवा भनेको के हो ? वार्ड के हो ?
9 विश्वका प्रमुख अग्ला झरनाहरू
10 Career News and Info भाद्र २५, २०७४
Please login to view more important topics.