Notice

नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण

नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको सम्बन्ध र भिन्नता लेख्नुहोस् ।
 नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको अन्तर सम्बन्ध
– महालेखा परीक्षकले म.ले.प. फा.नं. तोक्छ । सोही आधारमा आ.ले.प. गरिन्छ ।
– आ.ले.प.द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणको आधारमा अन्तिम ले.प. गरिन्छ ।
– अन्तिम लेखापरीक्षणप्रतिवेदन आगामी वर्षको आ.ले.प.का. लागि मार्गदर्शक हुन्छ ।
– आन्तरिक लेखापरीक्षणले अन्तिम लेखा परीक्षणलाई सहज गराउँछ ।
– आ.ले.प.ले नियमितता र गणितीय शुद्धता हेरीदिँदा अन्तिम ले.प. गर्न सहज भएको ।
– आ.ले.प.ले औँल्याएको बेरुजु रकम अन्तिम ले.प.द्वारा नऔंल्याएमा मान्य नहुने ।


आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणको भिन्नता


भिन्नताका आधार
आन्तरिक अन्तिम
ले प गर्ने निकाय सगंठन भित्रकै इकाई वाह्य निकाय
निकायमा रिर्पोटिङ सगंठन भित्र राष्ट्रप्रमुख समक्ष
हेर्छ के ? नियमिततामा जोड नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता, औचित्य समेत हेर्छ ।
औचित्यको आधारमा गर्दैन गर्छ
उत्तरदायित्व व्यवस्थापकीय सार्वजनिक वित्तीय
Period On Going Ex- Post
कार्यक्षेत्र संगठनभित्र सबै सार्वजनिक निकाय
अधिकारको श्रोत ऐनद्वारा संविधानद्वारा

      
 


Other Topics

S.N Title Description
1 नेपाललाई टी–२० अन्तराष्ट्रिय’ मान्यता प्राप्त
2 नोवेल पुरस्कार घोषणा हुने दिनहरू/घोषणा गर्ने निकाय
3 फुड एक्सचेन्ज कार्यक्रम
4 संचित कोष
5 Career News and Info वैशाख ३, २०७४
6 Members of security Council
7 'मिसन मार्स वन’ के हो ?
8 पल्सर स्पोटर्स अवार्ड – २०७२
9 “म्याराथन टक शो”
10 Career News and Info चैत्र २३, २०७३
Please login to view more important topics.