Notice

नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण

नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको सम्बन्ध र भिन्नता लेख्नुहोस् ।
 नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको अन्तर सम्बन्ध
– महालेखा परीक्षकले म.ले.प. फा.नं. तोक्छ । सोही आधारमा आ.ले.प. गरिन्छ ।
– आ.ले.प.द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणको आधारमा अन्तिम ले.प. गरिन्छ ।
– अन्तिम लेखापरीक्षणप्रतिवेदन आगामी वर्षको आ.ले.प.का. लागि मार्गदर्शक हुन्छ ।
– आन्तरिक लेखापरीक्षणले अन्तिम लेखा परीक्षणलाई सहज गराउँछ ।
– आ.ले.प.ले नियमितता र गणितीय शुद्धता हेरीदिँदा अन्तिम ले.प. गर्न सहज भएको ।
– आ.ले.प.ले औँल्याएको बेरुजु रकम अन्तिम ले.प.द्वारा नऔंल्याएमा मान्य नहुने ।


आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणको भिन्नता


भिन्नताका आधार
आन्तरिक अन्तिम
ले प गर्ने निकाय सगंठन भित्रकै इकाई वाह्य निकाय
निकायमा रिर्पोटिङ सगंठन भित्र राष्ट्रप्रमुख समक्ष
हेर्छ के ? नियमिततामा जोड नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता, औचित्य समेत हेर्छ ।
औचित्यको आधारमा गर्दैन गर्छ
उत्तरदायित्व व्यवस्थापकीय सार्वजनिक वित्तीय
Period On Going Ex- Post
कार्यक्षेत्र संगठनभित्र सबै सार्वजनिक निकाय
अधिकारको श्रोत ऐनद्वारा संविधानद्वारा

      
 


Other Topics

S.N Title Description
1 नेपालको हावापानी
2 होम स्टे (Home Stay) भनेको के हो ?
3 विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका
4 सगरमाथाभन्दा पहिले
5 Career News and Info वैशाख ८, २०७४
6 बारबारा एडम्स खोजी पत्रकारिता पुरस्कार
7 नयाँ नेपाल निमार्ण कोष स्थापना
8 पद्यमश्री साहित्य सम्मान प्रदान गरिएका केही कृति र तिनका लेखक
9 सेभाक
10 नेपालको हालसम्म BIPPA सम्झौता गरिसकेको देश
Please login to view more important topics.