Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण

नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको सम्बन्ध र भिन्नता लेख्नुहोस् ।
 नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको अन्तर सम्बन्ध
– महालेखा परीक्षकले म.ले.प. फा.नं. तोक्छ । सोही आधारमा आ.ले.प. गरिन्छ ।
– आ.ले.प.द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणको आधारमा अन्तिम ले.प. गरिन्छ ।
– अन्तिम लेखापरीक्षणप्रतिवेदन आगामी वर्षको आ.ले.प.का. लागि मार्गदर्शक हुन्छ ।
– आन्तरिक लेखापरीक्षणले अन्तिम लेखा परीक्षणलाई सहज गराउँछ ।
– आ.ले.प.ले नियमितता र गणितीय शुद्धता हेरीदिँदा अन्तिम ले.प. गर्न सहज भएको ।
– आ.ले.प.ले औँल्याएको बेरुजु रकम अन्तिम ले.प.द्वारा नऔंल्याएमा मान्य नहुने ।


आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणको भिन्नता


भिन्नताका आधार
आन्तरिक अन्तिम
ले प गर्ने निकाय सगंठन भित्रकै इकाई वाह्य निकाय
निकायमा रिर्पोटिङ सगंठन भित्र राष्ट्रप्रमुख समक्ष
हेर्छ के ? नियमिततामा जोड नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता, औचित्य समेत हेर्छ ।
औचित्यको आधारमा गर्दैन गर्छ
उत्तरदायित्व व्यवस्थापकीय सार्वजनिक वित्तीय
Period On Going Ex- Post
कार्यक्षेत्र संगठनभित्र सबै सार्वजनिक निकाय
अधिकारको श्रोत ऐनद्वारा संविधानद्वारा

      
 


Other Topics

S.N Title Description
1 युरेनियम के हो ?
2 के हो Black Box ?
3 विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरुको मर्यादाक्रम
4 ५ नेपाली कृषी वैज्ञानिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार
5 ISO भनेको के हो ?
6 सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा नेपाललाई अवार्ड
7 जनसंख्याको आधारमा विश्वका प्रमुख १० ठूला शहरहरु
8 जनसंख्या व्यवस्थापन भनेको के हो ?
9 PM10 के हो ?
10 Career News and Info भाद्र ३०, २०७४
Please login to view more important topics.