Notice

लेखापरीक्षण परिचयः

कुनै पनि संस्था, निकाय वा कार्यालयको आर्थिक कारोबारको विषयसँग सम्बन्धित कागजातहरुको स्वतन्त्र, निश्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक रुपमा गरिने परीक्षण नै लेखापरीक्षण हो ।
अवधारणाः
-   ल्याटिन भाषाको Audire शब्दबाट उत्पत्ति भएको,
-   Audire को अर्थ To Hear भन्ने हुन्छ ।
-   लेखा सम्बन्धमा केही कुरा सुन्नु, सो हो वा होइन भनी जाँच्नेसम्मका कार्यहरु यसमा पर्दछन् ।
-   वैदिककालमा समेत लेखापरीक्षणको चर्चा ।
-   कौटिल्यको समयमा पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइने ।
-   आधुनिक लेखा परीक्षणको विकास अठारौं शताब्दीमा भएको ।


Other Topics

S.N Title Description
1 राजस्व प्रशासन
2 Career News and Info चैत्र ८, २०७३
3 ग्रेट हिमालयन ट्रेल
4 Career News and Info जेठ २१, २०७४
5 नयाँ नेपाल निमार्ण कोष स्थापना
6 हेल्लो स्वास्थ्य
7 रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालका स्थान तथा सम्पदाहरु
8 नेपालका नदीहरू
9 साईवर युद्ध भनेको के हो ?
10 नेपालमा विभिन्न आधारमा वनहरुको विभाजन
Please login to view more important topics.