Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

लेखापरीक्षण परिचयः

कुनै पनि संस्था, निकाय वा कार्यालयको आर्थिक कारोबारको विषयसँग सम्बन्धित कागजातहरुको स्वतन्त्र, निश्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक रुपमा गरिने परीक्षण नै लेखापरीक्षण हो ।
अवधारणाः
-   ल्याटिन भाषाको Audire शब्दबाट उत्पत्ति भएको,
-   Audire को अर्थ To Hear भन्ने हुन्छ ।
-   लेखा सम्बन्धमा केही कुरा सुन्नु, सो हो वा होइन भनी जाँच्नेसम्मका कार्यहरु यसमा पर्दछन् ।
-   वैदिककालमा समेत लेखापरीक्षणको चर्चा ।
-   कौटिल्यको समयमा पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइने ।
-   आधुनिक लेखा परीक्षणको विकास अठारौं शताब्दीमा भएको ।


Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info असार २२, २०७४
2 Career News and Info असार २, २०७४
3 एकद्वार विज्ञापन नीति पारित
4 Career News and Info चैत्र १०, २०७३
5 भारतको मंगल ग्रह यात्रा
6 Krinjal Space अभियान भनेको के हो ?
7 प्रशिद्ध वैज्ञानिक लुई पास्चर (Louis Pasteur)
8 विश्वकै होचि महिला
9 नयाँ नेपाल निमार्ण कोष स्थापना
10 चन्द्रनिघण्टु
Please login to view more important topics.