Notice

लेखापरीक्षण परिचयः

कुनै पनि संस्था, निकाय वा कार्यालयको आर्थिक कारोबारको विषयसँग सम्बन्धित कागजातहरुको स्वतन्त्र, निश्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक रुपमा गरिने परीक्षण नै लेखापरीक्षण हो ।
अवधारणाः
-   ल्याटिन भाषाको Audire शब्दबाट उत्पत्ति भएको,
-   Audire को अर्थ To Hear भन्ने हुन्छ ।
-   लेखा सम्बन्धमा केही कुरा सुन्नु, सो हो वा होइन भनी जाँच्नेसम्मका कार्यहरु यसमा पर्दछन् ।
-   वैदिककालमा समेत लेखापरीक्षणको चर्चा ।
-   कौटिल्यको समयमा पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइने ।
-   आधुनिक लेखा परीक्षणको विकास अठारौं शताब्दीमा भएको ।


Other Topics

S.N Title Description
1 नेपालको तर्फबाट प्रदान गरिने मानपदवी अलङ्कार तथा पदक
2 मेयर वसाल्ट
3 Career News and Info श्रावण १८, २०७४
4 Career News and Info अाश्विन १, २०७४
5 Career News and Info भाद्र २६, २०७४
6 जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली
7 जनसंख्याको आधारमा विश्वका प्रमुख १० ठूला शहरहरु
8 Cardinal, Ordinal and Nominal Numbers
9 Career News and Info वैशाख ५, २०७४
10 सुनौला हजार दिन भनेको के हो ?
Please login to view more important topics.