Notice

गैरकर राजस्व

सरकारद्वारा सम्पादन गरिने प्रशासनिक कार्यहरु वापत, वस्तु तथा सेवाको मूल्य वापत, लगानीको प्रतिफलको रुपमा तथा अनुदान एबं उपहार स्वरुप सरकारलाई प्राप्त हुने आम्दानीलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ । अर्थात सरकारले कर वाहेक अन्य स्रोतहरुबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी नै गैरकर राजस्व हो । गैरकर राजस्वको मुख्य उद्देश्य राजस्व संकलन नभइ समाजमा अमन चयन, शान्ति कायम गर्नु र जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु हो ।


Other Topics

S.N Title Description
1 उधारो खर्चको व्यवस्था
2 रेन स्याडो (Rain Shadow) सम्बन्धी जानकारी
3 चौथो हेल्थ अवार्ड २०७१
4 विश्वका प्रमुख अग्ला झरनाहरू
5 चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा
6 वाई–म्याक्स
7 विश्वकप इतिहास
8 बिजनेस फर पिस अवार्ड २०१४
9 Career News and Info पाैष ३, २०७४
10 राष्ट्रिय गैंडा गणना २०१५
Please login to view more important topics.