Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

गैरकर राजस्व

सरकारद्वारा सम्पादन गरिने प्रशासनिक कार्यहरु वापत, वस्तु तथा सेवाको मूल्य वापत, लगानीको प्रतिफलको रुपमा तथा अनुदान एबं उपहार स्वरुप सरकारलाई प्राप्त हुने आम्दानीलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ । अर्थात सरकारले कर वाहेक अन्य स्रोतहरुबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी नै गैरकर राजस्व हो । गैरकर राजस्वको मुख्य उद्देश्य राजस्व संकलन नभइ समाजमा अमन चयन, शान्ति कायम गर्नु र जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु हो ।


Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info अाश्विन १, २०७४
2 नेपालमा विभिन्न आधारमा वनहरुको विभाजन
3 के हो ल्याण्डपुलिङ?
4 नेपालका बन्यजन्तु आरक्षहरू
5 Career News and Info चैत्र ३, २०७३
6 DNA Bank
7 Carbon Trade
8 जैविक तथा वैयक्तिक पहिचान भनेको के हो ?
9 विश्वकप फुटवल २०१४ मा वितरित विभिन्न अवार्डहरू
10 नोवेल पुरस्कार घोषणा हुने दिनहरू/घोषणा गर्ने निकाय
Please login to view more important topics.