Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

राजस्व र व्ययको अनुमान

राजस्व र व्ययको अनुमानले सरकारी बजेटलाई बुझाउँछ अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष देहायका कुराहरु समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ (धारा ९३)
(क)    राजस्वको अनुमान
(ख)    सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु
(ग)    विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरु
यसरी अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको रकम र सोको लक्ष्य हासिल भए नभएको सम्बन्धमा त्यसको विवरण समेत पेश गर्नुपर्दछ ।

 


Other Topics

S.N Title Description
1 Meditation (ध्यान) भनेको के हो ?
2 भण्डारखाल पर्व
3 लुम्विनीको शान्तिदीप कोरीयामा
4 युरेनियम
5 औपचारिक शिक्षा पूरा नगरी विशेष डिग्री डिलिट उपाधि
6 Career News and Info जेठ ८, २०७४
7 मौलिक हक र तिनका प्रकारहरु
8 सेल्फी अभियान
9 Career News and Info वैशाख ३, २०७४
10 नेपालमा रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रहरू
Please login to view more important topics.