Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

राजस्व र व्ययको अनुमान

राजस्व र व्ययको अनुमानले सरकारी बजेटलाई बुझाउँछ अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष देहायका कुराहरु समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ (धारा ९३)
(क)    राजस्वको अनुमान
(ख)    सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु
(ग)    विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरु
यसरी अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको रकम र सोको लक्ष्य हासिल भए नभएको सम्बन्धमा त्यसको विवरण समेत पेश गर्नुपर्दछ ।

 


Other Topics

S.N Title Description
1 सरकारद्वारा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र जारी
2 सार्कका १२ औ महासचिव
3 हिरोसिमावासिको ६९ औं हिरोसिमा दिवस
4 Career News and Info जेठ २१, २०७४
5 स्थानीय अनुकुलन कार्यक्रम संचालित जिल्लाहरु
6 सबैभन्दा कम/वढी कृषि क्षेत्रफल भएका ५ जिल्लाहरु
7 सार्क खाद्य भण्डारः–
8 Career News and Info चैत्र १८, २०७३
9 Career News and Info जेठ १६, २०७४
10 माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७३ को नतिजा
Please login to view more important topics.