Notice

चार शहीद सम्बन्धी जानकारी

सि.न
नाम जन्मस्थान फाँसी दिइएको मिति स्थान
शुक्रराज शास्त्री काठमाडौं वि.सं. १९९७ माघ १० गते         
टेकु पचली
धर्मभक्त माथेमा काठमाडौं वि.सं. १९९७ माघ १२ गते सिफल
गंगालाल श्रेष्ठ रामेछाप वि.सं. १९९७ माघ १४ गते शोभा भगवती
दशरथ चन्द वैतडी वि.सं. १९९७ माघ १४ गते शोभा भगवती


 


Other Topics

S.N Title Description
1 अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी जानकारी
2 नेपालमा प्रयोगमा रहेको लेखा /स्रेस्ता प्रणाली
3 मुखिया प्रणाली
4 लुम्विनीको शान्तिदीप कोरीयामा
5 Career News and Info जेठ १७, २०७४
6 Career News and Info वैशाख १६, २०७५
7 EVDO सेवा
8 एकल कोष खाता प्रणाली (TSA)
9 व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतका विषयगत समितिहरु
10 Career News and Info जेठ ३१, २०७४
Please login to view more important topics.