Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

ISO भनेको के हो ?

यसको पूर्ण रुप International Organization for Standardization हो । यो स्वयंसेवी रुपमा विश्वमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने अग्रणी संस्था हो । यसले वस्तु तथा सेवाको उत्पादनलाई गुणस्तरिय,विश्वसनीय बनाउन सहयोग गर्दछ भने उपभोक्ताको लागि विश्वासको सिर्जना गर्दछ । यसले वस्तु तथा सेवाको विश्वब्यापि स्ट्यान्डर्डहरु तयार गर्छ र उत्पादकले उत्पादनलाई सो संग तुलना गरी प्रमाणीकरण गर्दछ । यसैलाई हामी ISO पाएको भनि बुझ्दछौं । यो संस्थाको स्थापना सन् १९४७ मा भएको हो । हाल १६२ देशका  सदस्यहरु यसमा काम गर्दछन् । यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेवामा रहेको छ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 जी.एन.एस.एस. प्रविधि
2 केही धार्मिक पात्रका नाम र त्यसलाई बुझाउने अर्थ
3 विश्वकै होचि महिला
4 रेड (REDD) वा रेडप्लस (REDD+) भनेको के हो ?
5 BIPPA भन्नाले के बुझिन्छ ?
6 Career News and Info असार १६, २०७४
7 Career News and Info श्रावण ३१, २०७४
8 वनाक्राई ¥यानसमवेयर भनेको के हो ?
9 Career News and Info वैशाख २९, २०७४
10 दीगो उर्जा सम्बन्धी कुन सम्मेलन कहाँ
Please login to view more important topics.