Notice

केन्द्रीयस्तर लेखा प्रणालीको परिचय

केन्द्रीयस्तरका निकायहरुले प्रतिवेदन गर्ने गरी राखिने अभिलेखलाई केन्द्रीयस्तर लेखा भनिन्छ । केन्द्रीय लेखा विशेष गरी नीति निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सूचना दिन, कार्य सञ्चालन लेखालाई समन्वय गर्न, नियन्त्रण गर्न राखिन्छ ।
केन्द्रीयस्तर लेखाको आवश्यकता
-    वित्तीय नियन्त्रण
-    आर्थिक क्रियाकलापबीच समन्वय
-    अनुगमन/मूल्याङ्कन
कार्यसञ्चालन स्तरका कार्यालयको बजेट खर्च र निकासा सम्बन्धमा एकीकृत हिसाब राख्ने लेखा ।


Other Topics

S.N Title Description
1 सूचना तथा संचारको हकबीच के फरक छ ?
2 असंलग्न आन्दोलन
3 वनाक्राई ¥यानसमवेयर भनेको के हो ?
4 आजको खबर–१७
5 Career News and Info पाैष ३, २०७४
6 'मिसन मार्स वन’ के हो ?
7 Career News and Info वैशाख ११, २०७४
8 Career News and Info जेठ २३, २०७४
9 नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को बारेमा लेख्नुहोस् ।
10 डि–डे समारोह
Please login to view more important topics.