Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

जनसंख्याको आधारमा विश्वका प्रमुख १० ठूला शहरहरु

Rank City population Country
1 Shanghai 24,150,000 China
2 Beijing 21,150,000 China
3 Karachi 21,142,625 Pakistan
4 Lagos 16,060,307 Nigeria
5 Istanbul 14,160,467 Turkey
6 Guangzhou 12,700,800 China
7 Mumbai 12,478,447 India
8 Moscow 12,111,194 Russia
9 Sao Paulo 11,821,873 Brazil
10 Delhi 11,007,835 India

 


Other Topics

S.N Title Description
1 नेपालका प्रमुख केहि झरना/घाटि र भञ्जाङहरु
2 BIPPA भन्नाले के बुझिन्छ ?
3 जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली
4 नेपाल सरकारद्धारा गरीएको मुक्त कमैयाको वर्गीकरण
5 Climate Change Development Portal के हो ?
6 Career News and Info चैत्र २८, २०७३
7 विद्युतिय हाजिरी
8 पशुपक्षीको संख्या (कृषि गणना २०६८)
9 लोकतन्त्रका विशेषताहरु
10 Career News and Info वैशाख १४, २०७४
Please login to view more important topics.