Notice

जनगणना भन्नाले के बुझिन्छ ?

  कुनै क्षेत्रभित्र निश्चित समयमा अवसर बसोवास गरिरहेका सबै व्यक्तिहरूको नामथर, जात/जाती, उमेर, भाषा, धर्म, नागरिकता, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, जन्म,मृत्यु, पेशा, व्यवसाय, बसाईसराई आदि विवरणहरू संकलन गर्ने र संकलित विवरणलाई प्रशोधन गरी तथ्याङ्क प्रकासन गर्ने प्रकृयालाई जनगणना भनिन्छ । नेपालमा सर्वप्रथम वि.स. १९६८ मा राष्ट्रिय स्तरमा सेन्सस् गोश्वारा नामक अड्डाले जनगणना सम्बन्धी कार्य गरेको थियो । नेपालको पहिलो राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालको जनसंख्या ५६,३८,७४९ रहेको देखाएको थियो  भने केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको एघारौं राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले नेपालको कूल जनसंख्या २,६४,९४,५०४ रहेको देखाएको छ ।
जनगणना मूलत दुई किसिमले लिने गरेको पाईन्छ जुन यसप्रकार छन्
१. बास्तविक उपस्थित विधि
२. स्थायी बसोबास विधि
 


Other Topics

S.N Title Description
1 विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone)
2 लिटिल मिस युनिभर्स २०१४
3 म्याग्नाकार्टा भन्नाले के बुझिन्छ ?
4 जिवन/निर्जीवन र स्वास्थ्य विमा भन्नाले के बुझिन्छ
5 Telemedicine को वारेमा लेख्नुहोस ।
6 व्रोकर मोडुल भनेको के हो ?
7 चौथो विक्स सम्मेलन भारतको नयाँ दिल्लीमा
8 Career News and Info जेठ ८, २०७४
9 Career News and Info वैशाख २०, २०७४
10 विश्व नारी नेपाली साहित्य सम्मेलन
Please login to view more important topics.