Notice

पेटेन्ट राइट के हो ?

  पेटेन्ट भनेको कुनै पनि नविनतम बस्तुको आविस्कार हो । प्रचलनमा रहेका ,आविस्कार गरिसकिएका बाहेक नविन र फरक तरिकाबाट कुनै सिर्जना गरिन्छ भने त्यसलाई पेटेन्ट भनिन्छ । पेटेन्टको अधिकार सम्बन्धित सर्जकको (सिर्जनाकर्ताको) अधिकार हुने र यो भौतिक सम्पत्ति सरह निजको स्वामित्व हुने सिद्धान्त रहेको छ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info भाद्र ९, २०७४
2 मेड इन नेपाल :
3 युरो के हो ?
4 साहित्यकार पूर्ण प्रकाश 'यात्री' नेपालका कृतिहरु
5 चार शहीद सम्बन्धी जानकारी
6 व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS)
7 राजस्व प्रशासन
8 लेखापरीक्षण
9 गरिबलाई परिचय पत्र
10 Career News and Info असार २०, २०७४
Please login to view more important topics.