Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

जेरियाट्रिक सेवा भनेको के हो ? वार्ड के हो ?

  जेष्ठ नागरिकहरुलाई दिइने स्वास्थ्य सेवालाई जेरियाट्रिक सेवा भनिन्छ । प्रौढाबस्थामा लाग्ने रोगका प्रकारहरु फरक रहने, प्रौढाबस्थाका लागि उपचार पद्धतिनै फरक हुने हुँदा यसै विषयमा बिशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टरहरु (जसलाई जेरियाट्रिसियन भनिन्छ) ले मात्र जेरियाट्रिक सेवा दिन सक्दछन् । जेरियाट्रिक सेवा मात्र दिनका लागि अलग्गै ब्यवस्था गरिएको वार्डलाई भने जेरियाट्रिक वार्ड भनिन्छ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info भाद्र २, २०७४
2 CDM (Cash Deposit Machine)
3 Career News and Info श्रावण १०, २०७४
4 युसिमास
5 सुशासन भनेको के हो ?
6 पञ्चाशिलका सिद्धान्तहरु
7 नेपालका भारतलाई मात्र छुने जिल्लाहरु
8 सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा नेपाललाई अवार्ड
9 निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा
10 पिसकोर
Please login to view more important topics.