Notice

जेरियाट्रिक सेवा भनेको के हो ? वार्ड के हो ?

  जेष्ठ नागरिकहरुलाई दिइने स्वास्थ्य सेवालाई जेरियाट्रिक सेवा भनिन्छ । प्रौढाबस्थामा लाग्ने रोगका प्रकारहरु फरक रहने, प्रौढाबस्थाका लागि उपचार पद्धतिनै फरक हुने हुँदा यसै विषयमा बिशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टरहरु (जसलाई जेरियाट्रिसियन भनिन्छ) ले मात्र जेरियाट्रिक सेवा दिन सक्दछन् । जेरियाट्रिक सेवा मात्र दिनका लागि अलग्गै ब्यवस्था गरिएको वार्डलाई भने जेरियाट्रिक वार्ड भनिन्छ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info भाद्र २३, २०७४
2 Carbon Trade
3 नेपालमा पाइने अल्लो बारे जानकारी
4 एउटा किताब साक्षरता अभियान –२०१५
5 जिवन/निर्जीवन र स्वास्थ्य विमा भन्नाले के बुझिन्छ
6 के हो ल्याण्डपुलिङ?
7 Krinjal Space अभियान भनेको के हो ?
8 भगवान विष्णुका १० अवतारहरु
9 कविता गाउँ
10 गरिबलाई परिचय पत्र
Please login to view more important topics.
522 Origin Connection Time-out

522 Origin Connection Time-out


cloudflare-nginx