Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

मौलिक अधिकार/मानव अधिकारमा के फरक छ ?

    मानिस भएको नाताले प्रत्येक व्यक्तिलाई दिइने विश्वव्यापी अधिकार र उत्मुक्तिहरुलाई मानव अधिकार भनिन्छ । मानिसको नैसर्गिक स्वभावमा आधारित यी अधिकारहरु प्राकृतिक अधिकार  र समूहगत र राज्यले प्रदान गर्ने अधिकारभन्दा ठूलो मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४८ मा जारी गरेको विश्वव्यापी घोषणापत्रको ३० वटा धाराहरुमा व्यवस्थित हक अधिकार  मानव अधिकार हो । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने हक मौलिक हक हो । यस्ता हक राज्यले दिलाउनु पर्ने र नागरिकका त्यस्ता हक हनन हुन गएमा अदालतमार्फत व्यक्तिले क्षतिपूर्ति सहितफिर्ता गराउन सक्ने हुन्छ । त्यस्ता हक संविधानमा मौलिकहरुको रुपमै व्यवस्थित गरिएको हुन्छ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 मौलिक हक र तिनका प्रकारहरु
2 काठमाण्डौं हेटौंडा शुरुङ्ग मार्ग निर्माण सम्झौता
3 विमस्टेकको तेस्रो शिखर सम्मेलन
4 न्यायिक पुनराबलोकन
5 रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालका स्थान तथा सम्पदाहरु
6 पल्सर स्पोटर्स अवार्ड – २०७२
7 संविधान, ऐन, नियममा फरक
8 अपरेशन जलकुम्भी
9 Career News and Info चैत्र ७, २०७३
10 कर तथा गैरकर राजस्व
Please login to view more important topics.