लोक सेवा गाइड

लोक सेवा गाइड Career Counseling Center द्वारा संचालन गरिएको एक जानकारीमूलक वेवसाइट हो । यसको अबधारणा बिकास देखि हालको अबस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउनमा निजामती सेवाका बिज्ञहरुको राय,सुझाव र सल्लाहको अहं भूमीका रहेको छ ।

अरु थप जानकारीको लागि एसमा क्लिक गर्नुस

Member Login

Lost your password?

Not a member yet? Sign Up!

Lok Sewa Guide
NOTICE
विभिन्न सेवाका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा साे सरह (अप्राविधिक) पदहरुको वढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन । कृपया विज्ञापन डाउनलोड गर्नका लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला (२०७३।०९।२७) http://www.loksewaguide.com/downloads.html  विभिन्न सेवाका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा साे सरह (अप्राविधिक) पदहरुको वढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन   

Welcome to Loksewaguide Online Exam(Beta Version)

शाखा अधिकृत प्रथम पत्र (प्रशासनिक अभिरुची परीक्षण) को परीक्षा १०० पूर्णांकमा १ घण्टा ३० मिनेट समय प्रदान गरी संचालन गरिने भएता पनि हाल परीक्षण अबधीका लागि English Language Competence Test बाहेकको सामग्रीलाई १०० अंकमा रुपान्तरण गरी प्रस्तुत गरी प्रतिप्रश्न १ अंकको दरले १०० प्रश्नहरु राखिएको छ ।

नायव सुब्बा प्रथम पत्र (सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण) को परीक्षा १०० पूर्णांकमा ४५ मिनेट समय प्रदान गरी संचालन गरिन्छ । यसमा प्रतिप्रश्न २ अंकको दरले ५० प्रश्नहरु राखिएको हुन्छ । लोक सेवा आयोगद्वारा उपलब्ध गराइएको पाठ्यक्रम मुताविक सामान्य ज्ञानका लागि ६० अंक र सामान्य बौद्धिक परीक्षणका लागि ४० अंकका आधारमा प्रश्नहरु निर्माण हुने गरी यो परीक्षा संचालन गरिएको छ ।

खरिदार प्रथम पत्र (सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण) को परीक्षा १०० पूर्णांकमा ४५ मिनेट समय प्रदान गरी संचालन गरिन्छ । यसमा प्रतिप्रश्न २ अंकको दरले ५० प्रश्नहरु राखिएको हुन्छ । लोक सेवा आयोगद्वारा उपलब्ध गराइएको पाठ्यक्रम मुताविक सामान्य ज्ञानका लागि ७० अंक र सामान्य बौद्धिक परीक्षणका लागि ३० अंकका आधारमा प्रश्नहरु निर्माण हुने गरी यो परीक्षा संचालन गरिएको छ ।