.....Loading

लोक सेवा गाइड

लोक सेवा गाइड Career Counseling Center द्वारा संचालन गरिएको एक जानकारीमूलक वेवसाइट हो । यसको अबधारणा बिकास देखि हालको अबस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउनमा निजामती सेवाका बिज्ञहरुको राय,सुझाव र सल्लाहको अहं भूमीका रहेको छ ।

अरु थप जानकारीको लागि एसमा क्लिक गर्नुस

Member Login

Lost your password?

Not a member yet? Sign Up!

Lok Sewa Guide
NOTICE

Welcome to नेपालको संबिधान २०७२ प्रश्नोत्तर (Rs100)

Login To Buy Package

 यस प्याकेजमा नेपालको संबिधान २०७२ बाट आउन सक्ने सम्भावित बस्तुगत र बिषयगत प्रश्नहरु तयार गरीएको छ । खरिदार, नायव सुब्बा तथा शाखा अधिकृत स्तरका लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नोत्तर शैलीमा राखिएको हुँदा सम्बन्धित परीक्षार्थीहरुलाई अवसरबाट लाभान्वीत हुन अनुरोध गरिन्छ । 

Subjective Content

S. N. Topic Title
  1. 1