Notice
खरिदार दोस्रो पत्र PREMIUM PLUS (Rs190/-) - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to खरिदार दोस्रो पत्र PREMIUM PLUS (Rs190/-)

क्यारियर काउन्सिलिङ्ग सेन्टरको खरिदार दोस्रो पत्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं । यो प्याकेज लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रम अनुसार राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, दोस्रो पत्रका परीक्षालाई लक्षित गरी तयार पारिएको छ । यस पत्रबाट पूर्ण रुपमा वस्तुगत प्रश्नहरु सोधिने हुँदा वस्तुगत रुपमा नै प्रश्नोत्तर प्रस्तुत गरिएका छन् । १०० पूणांकको पत्रमा ५० अंक विज्ञानका लागि र ५० अंक गणित अध्ययनका लागि छुट्याइएको छ । यो सेवा लिनका लागि User Name र Password Entry गरिएपछि तपाईंले तलको Objective Topics मा Click गर्नुपर्नेछ । तत् पश्चात तपाईंको स्क्रीनमा खरिदार दोस्रो पत्रको पाठ्यक्रम अनुसारका शिर्षकहरु देखा पर्नेछन् । उक्त शिर्षक भित्रको आवश्यक उपशिर्षकमा Click गरी अत्याधिक लाभ लिनुहोस् ।

Subjective Content

S.N Title

Objective Content

S.N Title