Notice
Old Questions (पुराना प्रश्नपत्र संग्रह) -Rs.100 - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to Old Questions (पुराना प्रश्नपत्र संग्रह) -Rs.100

 यो Package मा पुराना प्रश्नहरुको संग्रह गरी राखिएको छ । लोक सेवा आयोग लगायतका प्रतियोगितात्मक परीक्षामा आएका पुराना प्रश्नहरुलाई संग्रह गरी यो स्तम्भ तयार गरिएको छ । परीक्षार्थीहरुलाई एकै द्वारबाट अनेक सुबिधा दिने उद्धेश्यले यो सेवा प्रदान गरिएको हो । लोक सेवा गाइडको सेवा लिएका पाठक तथा परीक्षार्थीका लागि पुराना प्रश्नहरु (Old Questions) हेर्नका लागि कुनै पुस्तकको सहारा लिनु नपरोस भन्ने उद्धेश्यले सामग्री राखिएको ब्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।

 लोक सेवाको परीक्षा प्रणाली अनुसार परीक्षाको प्रश्न पत्र बाहिर ल्याउन नपाउने कतिपय बिषय तथा पत्रहरुकाे प्रश्नहरु परीक्षार्थीकाे सम्झनाको आधारमा टिपाेट गरी राखिएको छ । 

पुनश्चः पाठ्क्रम मिल्दो भएको बिषय तथा पदको हकमा पुरानाे पाठ्यक्रमका प्रश्नहरुलाई समेत प्रस्तुत गरिएको छ । कुनै शिर्षकबाट आउन सक्ने सम्पूर्ण प्रश्नको जानकारी परीक्षार्थीलाई होस भन्ने हेतुले यहाँ प्रस्तुत गरिएको हुँदा सोहि अनुसार जानकारी लिनु हुन अनुरोध छ । 

Subjective Content

S.N Title