Notice

Welcome to

नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण

नेपालको प्रमाणिक समय गौरीशंकर हिमाललाई काटेर गएको ८६ डिग्री १५ मिनेट पूर्वी देशान्तर रेखाका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । जुन प्रमाणिक समय ग्रिनवीच समय भन्दा ५ घन्टा ४५ मिनेट छिटो छ । यो वि.सं. २०४२ बैशाख १ देखि लागू गरिएको हो ।