Notice
नायब सुब्बा प्रथम पत्र PREMIUM PLUS (Rs.275/-) - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to नायब सुब्बा प्रथम पत्र PREMIUM PLUS (Rs.275/-)

नायब सुब्बा प्रथम पत्रको Premium Plus Service Package मा तपाइँलाई स्वागत छ । लोक सेवा आयोगद्वारा संशोधित नयाँ पाठ्क्रम अनुसार तयार पारिएको यस प्रथम पत्रको सामग्री सामान्यज्ञान (६० अंक) र सामान्य बौद्धिक परीक्षण (४० अंक) को दायरालाई पूर्णतः समेट्ने गरी तयार पारिएको छ । यो सेवा एकपटक खरिद गरे पश्चात १ वर्षसम्म उपयोग गर्न सकिन्छ ।
जम्मा पूर्णाङ्क : १०० अंक
समय : ४५ मिनेट
प्रश्न संख्या : ५० (३० सामान्य ज्ञान र २० सामान्य वौद्धिक परीक्षण) [सामान्यज्ञान तर्फ  Level 1 Question 18 वटा र Level II Question 12 वटा आउँछन् ]

यस प्याकेजका आकर्षण
• Updated PDF Download Facility (करीयर काउन्सिलिङ्ग सेन्टर प्रा.लि. द्वारा प्रकाशित पुस्तकको PDF Copy)
• Regular Update 
• अध्ययन र अभ्यास दुवै सुविधा 
• 12 months validity
पाठ्यक्रमको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।   कार्यतालिकाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Subjective Content

S.N Title

Objective Content

S.N Title