Notice
खरिदार प्रथम पत्र PREMIUM - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to खरिदार प्रथम पत्र PREMIUM

क्यारियर काउन्सिलिङ्ग सेन्टरको खरिदारको साथीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं । यो प्याकेज लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रम अनुसार राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी प्रथमपत्रको परीक्षालाई लक्षित गरी तयार पारिएको छ । यस पत्रबाट पूर्ण रुपमा वस्तुगत प्रश्नहरु सोधिने हुँदा वस्तुगत रुपमा नै प्रश्नोत्तर प्रस्तुत गरिएको छ । १०० पूर्णाङ्कको पत्रमा ३० अंक आईक्यू का लागि र ७० अंक समान्यज्ञान+सामाजिक अध्ययनका लागि छुट्याइएको छ । यो सेवा लिनका लागि User Name र Password Entry गरिएपछि तपाईंले तलको Objective Topics मा Click गर्नुपर्नेछ । तत् पश्चात तपाईको स्क्रीनमा खरिदार प्रथम पत्रको पाठ्यक्रम अनुसारका शिर्षकहरु देखा पर्नेछन् । उक्त शिर्षक भित्रको आवश्यक उपशिर्षकमा Click गरी अत्याधिक लाभ लिनुहोस् ।


Subjective Content

S.N Title

Objective Content

S.N Title