शाखा अधिकृत प्रथम पत्र (Rs.500) - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to शाखा अधिकृत प्रथम पत्र (Rs.500)

लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको शाखा अधिकृत प्रथम पत्रको पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्य सामग्री यस प्याकेजमा समाबेश गरिएको छ । यस बिषयको सामग्री संकलन/ सम्पादन तथा संयोजनकाे कार्य लाेक सेवा गाइड सम्पादन समूहले गरेकाे छ । पाठ्य बिषयबस्तुलाई पूर्ण रुपमा समेटेर तयार पारिएको यस प्याकेजका निम्न बिशेषताहरु छन् ।

  •     पूर्ण रुपमा बिषयबस्तुलाई समेटिएको ।
  •     समय सापेक्ष रुपमा अध्याबधिक गरिएको ।
  •     शिर्षक अनुसारको अति आवश्यक र सहयोगी सामग्रीलाई सोहि आधारमा स्थान दिइ राखिएको ।
  •     आवश्यक पर्ने तथ्यांक,बुँदाहरु तथा जानकारीलाई पूर्ण रुपमा उल्लेख गरिएको ।

    पाठ्यक्रम 

Subjective Content

S.N Title

Objective Content

S.N Title