Notice
नेपालको संविधान २०७२ प्रश्नोत्तर - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to नेपालको संविधान २०७२ प्रश्नोत्तर

 यस प्याकेजमा नेपालको संबिधान २०७२ बाट आउन सक्ने सम्भावित बस्तुगत र बिषयगत प्रश्नहरु तयार गरीएको छ । खरिदार, नायव सुब्बा तथा शाखा अधिकृत स्तरका लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नोत्तर शैलीमा राखिएको हुँदा सम्बन्धित परीक्षार्थीहरुलाई अवसरबाट लाभान्वीत हुन अनुरोध गरिन्छ । 

Subjective Content

S.N Title