Notice
शाखा अधिकृत दाेस्राे पत्र शासन प्रणाली PREMIUM (Rs. 650/-) - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to शाखा अधिकृत दाेस्राे पत्र शासन प्रणाली PREMIUM (Rs. 650/-)

 लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको शाखा अधिकृत द्वतिय पत्रको पाठ्यक्रममा आधारित शासन प्रणाली बिषयको पाठ्य सामग्री तयार गरी यस प्याकेजमा समाबेश गरिएको छ । यस बिषयको सामग्री नेपाल सरकारका सहसचीव श्री सुरेश अधिकारी ज्यू ले तयार पार्नु भएको छ । पाठ्य बिषयबस्तुलाई पूर्ण रुपमा समेटेर तयार पारिएको यस प्याकेजका निम्न बिशेषताहरु छन् ।

  •  पूर्ण रुपमा बिषयबस्तुलाई समेटिएको ।
  • समय सापेक्ष रुपमा अध्याबधिक गरिएको ।
  • शिर्षक अनुसारको अति आवश्यक र सहयोगी सामग्रीलाई सोहि आधारमा स्थान दिइ राखिएको ।
  • आवश्यक पर्ने तथ्यांक,बुँदाहरु तथा जानकारीलाई पूर्ण रुपमा उल्लेख गरिएको ।
  • बिगत बर्षहरुमा सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तरलाई मूल पाठ्यांशमा नै समेटिएको
  • नेपालकाे संबिधान २०७२, बजेट २०७५-०६, आर्थिक सर्भेक्षण २०७५-०७६ लगायतका बिषय बस्तुका आधारमा अद्याबधिक गरिएकाे ।  
  • All PDF Download 
  • 1 Model Answer per week 
  • 6 months validity 

Subjective Content

S.N Title