Notice
शाखा अधिकृत दाेस्राे पत्र शासन प्रणाली PREMIUM - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to शाखा अधिकृत दाेस्राे पत्र शासन प्रणाली PREMIUM

 लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको शाखा अधिकृत द्वतिय पत्रको पाठ्यक्रममा आधारित शासन प्रणाली बिषयको पाठ्य सामग्री तयार गरी यस प्याकेजमा समाबेश गरिएको छ । यस बिषयको सामग्री नेपाल सरकारका सहसचीव श्री सुरेश अधिकारी ज्यू ले तयार पार्नु भएको छ । पाठ्य बिषयबस्तुलाई पूर्ण रुपमा समेटेर तयार पारिएको यस प्याकेजका निम्न बिशेषताहरु छन् ।

  •  पूर्ण रुपमा बिषयबस्तुलाई समेटिएको ।
  • समय सापेक्ष रुपमा अध्याबधिक गरिएको ।
  • शिर्षक अनुसारको अति आवश्यक र सहयोगी सामग्रीलाई सोहि आधारमा स्थान दिइ राखिएको ।
  • आवश्यक पर्ने तथ्यांक,बुँदाहरु तथा जानकारीलाई पूर्ण रुपमा उल्लेख गरिएको ।
  • बिगत बर्षहरुमा सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तरलाई मूल पाठ्यांशमा नै समेटिएको
  • नेपालकाे संबिधान २०७२, बजेट २०७५-०६, आर्थिक सर्भेक्षण २०७५-०७६ लगायतका बिषय बस्तुका आधारमा अद्याबधिक गरिएकाे ।  
  • All PDF Download 
  • 1 Model Answer per week 
  • 6 months validity 

Updated Date : 2076/07/25

Subjective Content

S.N Title