Notice
शाखा अधिकृत तेस्राेपत्र, समसामयिक विषय (Rs.500) - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to शाखा अधिकृत तेस्राेपत्र, समसामयिक विषय (Rs.500)

 लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको शाखा अधिकृत तृतीय पत्रको पाठ्यक्रममा आधारित समसामयिक बिषयको पाठ्य सामग्री तयार गरी यस प्याकेजमा समाबेश गरिएको छ । यस बिषयको सामग्री नेपाल सरकारका सहसचीव श्री सुरेश अधिकारी ज्यूले तयार पार्नु भएको छ । पाठ्य बिषयबस्तुलाई पूर्ण रुपमा समेटेर तयार पारिएको यस प्याकेजका निम्न बिशेषताहरु छन् ।

  •  पूर्ण रुपमा बिषयबस्तुलाई समेटिएको ।
  • समय सापेक्ष रुपमा अध्याबधिक गरिएको ।
  • शिर्षक अनुसारको अति आवश्यक र सहयोगी सामग्रीलाई सोहि आधारमा स्थान दिइ राखिएको ।
  • आवश्यक पर्ने तथ्यांक,बुँदाहरु तथा जानकारीलाई पूर्ण रुपमा उल्लेख गरिएको ।
  • बिगत बर्षहरुमा सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तरलाई मूल पाठ्यांशमानै समेटिएको
  • नेपालकाे संबिधान २०७२,बजेट २०७३-०४, अार्थिक सर्भेक्षण २०७२-०७३ लगायतका बिषय बस्तुका अाधारमा अद्याबधिक गरिएकाे ।  

 

Subjective Content

S.N Title