Notice
P.I.S.शाखा अधिकृत प्रश्नोत्तर (Rs.190/-) - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to P.I.S.शाखा अधिकृत प्रश्नोत्तर (Rs.190/-)

 

लोक सेवा अध्ययनको सामग्रीलाई हरबखत पाठकहरुको हातमा उपल्रब्ध गराउने उद्धेश्यले यो अनलाइन भर्सन उपलब्ध गराएका छौं । यस पुस्तकमा विगतमा सोधिएका प्रश्नहरुको समाधान गरिएको छ । भविष्यमा आउन सक्ने संभावनायु्क्त प्रश्नहरुलाई समाधान गरी पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ । लोक सेवा आयोगद्वारा जारी निर्देशिका अनुसारको Cognitive Level को Concept अनुसारका बिभिन्न ज्ञान तहहरुको आधारमा प्रश्नहरुको समाधान गरिएको छ । 

यस पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएका प्रश्नहरुको उत्तरले एकातर्फ पाठ्य बिषयबस्तुको रुपमा पाठकको ज्ञान बढाउने छन् भने प्रस्तुतीकरणको तरिका र ढाँचाको जानकारी भै लेखनसीपको क्षमता समेत विकासमा सहयोगी हुनेछन् । बिषयबस्तुको जानकारी गराउने, सो सम्बन्धी तथ्यांकको उपलब्धता हुने र प्रस्तुतीकरण सीप समेत विकास गर्न सहायक सिद्ध हुने भएकोले पुस्तकको नाम नै PIS अर्थात Perception Information and Skills राखिएको छ । 

Subjective Content

S.N Title