नायब सुब्बा द्वितीय पत्र (Rs.400) - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to नायब सुब्बा द्वितीय पत्र (Rs.400)

 क्यारियर काउन्सिलिङ्ग सेन्टर प्रा.लि. को नायव सुब्बा द्वितीय पत्र Package मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । यो प्याकेज लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रम अनुसार राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, द्वितिय पत्रको परीक्षालाई लक्षित गरी तयार पारिएको छ ।

यस पत्रबाट बिषयगत प्रश्नहरु (५ र १० अंकका) सोधिने हुँदा सो अनुरुपका अध्ययन सामग्रीहरु राखिएका छन् । यो सेवाको प्रयोग गर्नका लागि User Name र Password Entry गरिसकेपछि  तपाईको स्क्रीनमा नायव सुब्बा द्वितीय पत्रको पाठ्यक्रम अनुसारका शिर्षकहरु देखा पर्नेछन् । उक्त शिर्षक तथा उपशिर्षकहरु छनौट गरी लाभप्रद अध्ययन गर्नुहोस् ।

 

Subjective Content

S.N Title