Notice
नायब सुब्बा(द्वितीय) Normal PDF/Rs.400 - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to नायब सुब्बा(द्वितीय) Normal PDF/Rs.400

नायव सुब्बा द्वितीय पत्रको Normal PDF Package मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । यो प्याकेज लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रम अनुसार राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, द्वितीय पत्रको परीक्षालाई लक्षित गरी प्रकाशित पुस्तकको PDF Version हो ।यस पुस्तकको लेखन तथा सम्पादन कार्य लेखक तथा प्रशिक्षक श्री यदु नेपाल ज्यूले गर्नु भएको हो । 

यस पत्रबाट बिषयगत प्रश्नहरु (५ र १० अंकका) सोधिने हुँदा सो अनुरुपका अध्ययन सामग्रीहरु राखिएका छन् । यो सेवाको प्रयोग गर्नका लागि User Name र Password Entry गरिसकेपछि तपाईको स्क्रीनमा नायव सुब्बा द्वितीय पत्रको पाठ्यक्रम अनुसारका शिर्षकहरु देखा पर्नेछन् । उक्त शिर्षक तथा उपशिर्षकहरु अन्तरगत राखिएका PDF File Download गरी मोबाईल वा ल्यापटपमा तपाई आफ्नो सुविधा अनुसार अध्ययन गर्न सक्नु हुन्छ ।

Subjective Content

S.N Title