Notice
खरिदार तेस्रो पत्र PREMIUM - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to खरिदार तेस्रो पत्र PREMIUM

 करीयर काउन्सिलिङ्ग सेन्टर प्रा.लि. को खरिदार, तृतीय पत्र Package मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । यो प्याकेज लोकसेवा आयोगको संशाेधित नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, तृतीय पत्रकाे परीक्षालाई लक्षित गरी तयार पारिएको छ । यस पत्रबाट विषयगत किसिमका प्रश्नहरु(५ र १० अंकका) सोधिने हुँदा सो अनुरुप नै अध्ययन सामग्री प्रस्तुत गरिएका छन । यो सेवाको प्रयोग गर्नका लागि User Name र Password Entry गरिसकेपछि तपाईंले  तल दिइएका मध्ये कुनै पनि Subjective Topics मा Click गरी अावश्यकता अनुसार अध्ययन गर्न सक्नु हुनेछ ।  

Subjective Content

S.N Title