करीयर समसामयिक Series 1 (Rs.55) - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to करीयर समसामयिक Series 1 (Rs.55)

 करीयर समसामयिक प्याकेजमा २०७३ साल पौष मसान्तसम्मका सम्पूर्ण बस्तुगत तथा विषयगत समसामयिक सामगीहरुलाई एकिकृत रुपमा संग्रह गरी राखिएको छ । लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृत प्रथम पत्र, नायव सुब्बा प्रथम पत्र, खरिदार प्रथम पत्रको लागि प्रत्यक्षतः र अन्य विषयगत पत्रहरुको लागि समेत अप्रत्यक्षतः अत्यन्तै उपयोगी छन् । यो सामग्रीको निर्माण करीयर काउन्सिलिङ्ग सेन्टर प्रा.लि.(लोक सेवा गाइड) को सम्पादन समूहले तयार पारेको छ । 

यो प्याकेजको बिषयमा थप जानकारी आवश्यक परेमा निम्नानुसार सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं । 
सम्पर्क
०१ ४३५३३७६, ९८०३५१०६५५
loksewaguide@gmail.com
 

Subjective Content

S.N Title