Notice
शाखा अधिकृत – राजनीति शास्त्र - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to शाखा अधिकृत – राजनीति शास्त्र

  लोक सेवा आयोग अप्राविधिक (न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संसद सेवा)

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक

परीक्षाको राजनीतिशास्त्र (०१३) विषयको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार तयार पारिएको

राजनीति शास्त्र

 Political Science

(चतुर्थ पत्र)

(परीक्षा उपयोगी विषयगत पाठ्यसामग्री र हजारौं वस्तुगत नमुना प्रश्नोत्तर सहित)

 

लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्रको पाठ्यक्रममा आधारित राजनीति शास्त्रको पाठ्य सामग्री तयार गरी यस प्याकेजमा समाबेश गरिएको छ । यस बिषयको सामग्री नेपाल सरकारका उप-सचिव नगेन्द्रकेशरी पोखरेल, लेखा अधिकृत यदु नेपाल तथा लेखा अधिकृत गोविन्दराज आचार्यले तयार पार्नु भएको छ ।

पाठ्य बिषयबस्तुलाई पूर्ण रुपमा समेटेर तयार पारिएको यस प्याकेजका निम्न बिशेषताहरु छन् ।

 पूर्ण रुपमा बिषयबस्तुलाई समेटिएको ।
    समय सापेक्ष रुपमा अध्याबधिक गरिएको ।
    शिर्षक अनुसारको अति आवश्यक र सहयोगी सामग्रीलाई सोहि आधारमा स्थान दिइ राखिएको ।
    आवश्यक पर्ने तथ्यांक, बुँदाहरु तथा जानकारीलाई पूर्ण रुपमा उल्लेख गरिएको ।

Subjective Content

S.N Title