Apple Career Academy Online Service (शाखा अधिकृत द्वितीय र तृतीय पत्र) - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to Apple Career Academy Online Service (शाखा अधिकृत द्वितीय र तृतीय पत्र)

यस प्याकेजमा Apple Career Academy मा शाखा अधिकृत स्तरका लागि अध्ययन गरिरहेका परीक्षार्थीहरुलाई उपयोगी Hands out तथा अन्य सामग्रीहरु प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्याकेजको उपयोग गर्न Apple Career Academy बाट उपलब्ध Student Username and password अनिवार्य हुनेछ । यस सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि Apple Career Academy को फोन नं. ०१–४२४२५७२ मोबाइल नं. ९८५१२५३६०० वा कम्पनी कार्यालय अद्वैत मार्ग, बागबजार, काठमाडौंमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ । 

Subjective Content

S.N Title