Notice
शाखा अधिकृत दाेस्राे पत्र शासन प्रणाली PREMIUM PLUS - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to शाखा अधिकृत दाेस्राे पत्र शासन प्रणाली PREMIUM PLUS

यस प्याकेजका सुविधाहरु 

  •  पूर्ण रुपमा बिषयबस्तुलाई समेटिएको ।
  • समय सापेक्ष रुपमा अध्याबधिक गरिएको ।
  • शिर्षक अनुसारको अति आवश्यक र सहयोगी सामग्रीलाई सोहि आधारमा स्थान दिइ राखिएको ।
  • आवश्यक पर्ने तथ्यांकबुँदाहरु तथा जानकारीलाई पूर्ण रुपमा उल्लेख गरिएको ।
  • बिगत बर्षहरुमा सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तरलाई मूल पाठ्यांशमा नै समेटिएको
  • All PDF Download 
  • 12 months validity 


Subjective Content

S.N Title