Notice
शाखा अधिकृत तेस्राे पत्र, समसामयिक विषय PREMIUM PLUS (310/-) - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to शाखा अधिकृत तेस्राे पत्र, समसामयिक विषय PREMIUM PLUS (310/-)

यस प्याकेजका सुविधाहरु 

  •  पूर्ण रुपमा विषयवस्तुलाई समेटिएको ।
  • समय सापेक्ष रुपमा अध्याबधिक गरिएको ।
  • शिर्षक अनुसारको अति आवश्यक र सहयोगी सामग्रीलाई सोहि आधारमा स्थान दिइ राखिएको ।
  • आवश्यक पर्ने तथ्यांकबुँदाहरु तथा जानकारीलाई पूर्ण रुपमा उल्लेख गरिएको ।
  • विगत वर्षहरुमा सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तरलाई मूल पाठ्यांशमा नै समेटिएको
  • All PDF Download 
  • 12 months validity   

(यस प्याकेजको सामग्री श्रेद्धय लेखक श्री सुरेश अधिकारी ज्यूद्वारा लिखित पुस्तक शासन प्रणाली र समसामयिक विषयको आधारमा तयार पारिएको छ ।) 

                                                                                           Updated Date : 2077/10/09

Subjective Content

S.N Title