Notice
स्थानीय तह सहायक पाँचौं – प्रथम पत्र २०७६ (Rs. 245) - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to स्थानीय तह सहायक पाँचौं – प्रथम पत्र २०७६ (Rs. 245)

स्थानीय तह, सहायक पाँचाैँ, प्रथम पत्र (सामान्य ज्ञान र सामान्य वौद्धिक परीक्षण) को Premium Plus Service Package मा तपाइँलाई स्वागत छ । लोक सेवा आयोगद्वारा 2076/02/09 मा प्रकाशित नयाँ पाठ्क्रम अनुसार तयार पारिएको यस प्रथम पत्रको सामग्री सामान्यज्ञान (60अंक) र सामान्य बौद्धिक परीक्षण (40 अंक) को दायरालाई पूर्णतः समेट्ने गरी तयार पारिएको छ । 

प्रथम पत्रको पाठ्यक्रम अनुसार प्रथम चरणको परीक्षा सञ्चालन हुन्छ । सो परीक्षामा उत्तिर्णाङ्क नल्याउने परीक्षार्थी दोस्रो चरणमा परीक्षा दिन पाउँदैन । तसर्थ पनि प्रथम चरणको परीक्षा उत्तिर्ण गर्नै पर्छ । 
पछिल्लो समयमा लोकसेवा आयोगद्वारा सोधिएका प्रश्नको प्रकृति हेर्दा कुनै सिमित पुस्तकले मात्र पाठ्यक्रमको दायरा समेट्न सकेको देखिदैन । तसर्थ यो असिमित दायरालाई कभर गर्नका लागि यो  माथिकाे पुस्तकका साथ वेभवेस पुस्तकको concept ल्याइएको छ ।
जम्मा पूर्णाङ्क : १०० अंक
समय : ४५ मिनेट
प्रश्न संख्या : १०० [५० सामान्य ज्ञान, ३० सामान्य बौद्धिक परीक्षण र २० English Language Competence Test] [सामान्यज्ञानतर्फ  Level 1 Question 30 वटा र Level II Question 20 वटा प्रश्न आउँछन् ]
अवधि: १ वर्ष

यस प्याकेजका आकर्षण
• Updated PDF Download Facility (करीयर काउन्सिलिङ्ग सेन्टर प्रा.लि. द्वारा प्रकाशित पुस्तकको PDF Copy)
• पुस्तकका अतिरिक्त सयौं पेज बराबरको थप अध्ययन सामग्री
• Regular Update 
• 12 months validity
• Current Affairs update at every 3 months 
• अध्ययन र अभ्यास दुवै सुविधा 

Subjective Content

S.N Title

Objective Content

S.N Title